WAT ZEGGEN DE CIJFERS?

Hoe erg kan het zijn?

Stress op het werk is beroepsziekte nummer één. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Dat is één op de zeven werknemers en onder jonge medewerkers is dit percentage nog hoger.  

Benieuwd naar de cijfers rond werkstress in Nederland?

 

Verzuim

Verzuimredenen

22% psychische klachten 27% klachten aan bewegingsapparaat 13% griep & verkoudheid 37% overig verzuim  

Werkgerelateerd verzuim

58% niet werkgerelateerd 22% psychosociale arbeidsbelasting 12% fysieke belasting 1% omgevingsfactoren 7% anders

Ziekteverzuim

4% gemiddeld ziekteverzuim in Nederland 3% gemiddeld ziekteverzuim in Europa 42% van het ziekteverzuim is werkgerelateerd  

Gelukkige medewerkers:

zijn 2 x productiever hebben 10 x minder ziekteverzuim blijven 5 x langer bij de organisatie

Ziekteverzuim

38% van de werknemers ervaart (te) hoge taakeisen 45% van de werknemers ervaart lage autonomie (bron: factsheet werkstress 2017)  

Burn-out

14%  1 op de 7 werknemers heeft last van burn-out verschijnselen 17%  onder jonge werknemers is dit percentage nog hoger    

Benieuwd naar de kosten van een burn-out?

Kosten van een burn-out

De kosten van een burn-out bedragen gemiddeld  € 250,- per dag per werknemer, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Een berekening

Je kunt de kosten zelf berekenen per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kostenposten – uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers CPB, 2016).

Kosten zieke/verzuimende werknemer p/dag:

Loondoorbetaling       € 153,00

Kosten vervanging       € 146,00

Verlies productie/dienst       €   43,00

Kosten arbodienstverlening       €   60,00

Verzuimbegeleiding      €      7,50

Totaal verzuimkosten:     € 409,50

 

Benieuwd naar de winst van werkgeluk?