INSPIRATIE

“Ik heb het

nog nooit gedaan

dus ik denk wel

dat ik het kan.”

– Pipi Langkous –

Iedereen leert anders. Sommige mensen staan compleet open voor iets nieuws, maar er zijn ook mensen die het prettig vinden om te blijven doen waar ze goed in zijn. Er zijn grote smaakverschillen te zien als je de laatste vier generaties vergelijkt. Tot welke generatie behoor jij? En tot welke generatie behoren jouw collega’s?

ONTDEK OP DE VOLGENDE PAGINA OF JIJ EEN KIND VAN JOUW GENERATIE BENT

ELKE GENERATIE LEERT ANDERS

Tot welke generatie behoor jij? Herken jij jezelf in jouw generatie? En tot welke generatie behoren jouw collega’s?

Generatie Z / Einstein
(geboren na 1985)

 • Actief leren (Leren door doen)
 • Resultaatgericht (koppel leren aan het doel)
 • Informeel leren
 • Sociaal leren (geef opdrachten in teamverband)
 • Gericht op persoonlijke ontwikkeling
 • Gebruikmaken van netwerk
 • Multimedia leeromgeving (gaming)
 • Vinden is belangrijker dan weten.
 • Snelle terugkoppeling en gerichte bijsturing

Generatie Y / Millenials
(geboren tussen 1980 en 1985)

 • Gericht op management development
 • Gericht op loopbaanperspectief en nieuwe rollen
 • Efficiënter worden in werk
 • Leren combineren met privé (spitsuur)
 • Leren met anderen in dezelfde positie
 • Training-on-the-job

Generatie X
(geboren tussen 1961 en 1980)

 • Boeken als bron
 • Klassikaal/ traditioneel/ face 2 face
 • Hoogopgeleide docenten
 • Eigen tempo
 • Op zoek naar nieuwe uitdaging
 • Blijven bijspijkeren in trends en ontwikkelingen
 • Inspiratie opdoen en nieuwe impulsen door leren

Babyboomers
(geboren tussen 1945 en 1960)

 • Mentorrol; gericht op kennisoverdracht
 • Ontmoeten van deskundigen
 • Klassikaal/ traditioneel/ face 2 face
 • Maar ook Praktijkcases en projecten
 • Specialisatie
 • Prikkelen om te leren?
 • Symposia

OP DE VOLGENDE PAGINA: ACTUELE ONDERWIJSCIJFERS


Een leven lang leren naar geslacht en leeftijd
De deelname aan een leven lang leren neemt toe ten opzichte van voorgaande jaren. Toch, naarmate personen ouder worden, neemt de deelname aan leven lang leren af. Zo zijn er van de groep 25- tot 35-jarigen meer dan twee keer zoveel die een opleiding of cursus volgen als onder de 55- tot 65-jarigen. Bij de jongste groep zijn er relatief veel die nog een lange opleiding volgen en gaat het bijvoorbeeld om langstudeerders, terwijl onder de oudere groepen de cursussen veel meer in trek zijn. Nice to know: Vrouwen volgen vaker nog een opleiding of cursus dan mannen in die leeftijdscategorie.
EEN LEVEN LANG LEREN